Vyzkoušej jinou barvu:
Změň velikost písma: 60% 70% 80% 90%
Navštívenky.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro weby navstivenky.cz a obalka.cz, provozované společností PREMIA INVESTMENTS s.r.o.

Vzájemný vztah a právní poměr mezi společností PREMIA INVESTMENTS s.r.o., Mlýnské nábřeží 615/3, 61400 Brno (dále prodávající) a fyzickými či právnickými osobami (dále zákazník) se řídí obchodním zákoníkem a je upraven v těchto obchodních podmínkách, které jsou součástí kupní smlouvy.

Vyplněním webového formuláře nebo odesláním emailu s požadavkem na tisk a potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva na výrobu tiskoviny specifikované v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez odůvodnění.

Zákazník ručí za správnost údajů, které odeslal k tisku nebo odsouhlasil na korektuře (emailem či osobně). Dále ručí za to, že použitím těchto údajů nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by mu mohli vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob.

Za závazný vzor pro zhotovení tiskoviny se považuje odsouhlasení korektury. Oprávněně reklamovat lze pouze tiskoviny, které mají obsahový nesouhlas s potvrzenou korekturou.

Prodávající nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazením na monitoru a zvolenou tiskovou technologií. Pokud zákazník požaduje přesnou barevnou shodu, je nutné součastně s objednáním tisku vyžádat nátisk k fyzickému odsouhlasení – tato služba je zpoplatněna. Jestliže si zákazník výslovně nevyžádá zaslání nátisku ke korektuře, dává tím souhlas s tím, že není oprávněn reklamovat jiné nedostatky než obsahový nesoulad s korekturou provedenou mailem.

Vzhledem k technickým specifikům digitální tiskové technologie používané pro tisk vizitek prodávajícím, nemůže zákazník trvat na přesné barevné shodě zadaných barev. Pokud je toto požadováno je nutno objednat tisk ofsetem a barevnost exaktně specifikovat ve standardu CMYK nebo PANTONE.